Pomoč starejšim na domu

Pomoč starejšim na domu

Če je prišel čas, ko želite poskrbeti za kakovost bivanja svojih staršev ali drugih bližnjih, ki zase ne zmorejo več skrbeti v zadovoljivi meri, vam pri tem lahko pomaga naš partnerski Zavod ProDomi. ProDomi ponuja rešitve domače oskrbe. Svojce razbremeni skrbi v času, ko sami ne zmorejo pomagati in poskrbeti, da domača oskrba teče nemoteno. Pomoč lahko pridobite od 1 ure do 24 ur na dan in vse dni v tednu.

Za višjo kakovost bivanja starejših v svojem domačem okolju nudi tudi razvedrilne, smiselne - namenske in terapevtske aktivnosti.

Pomoč na domu izvajajo izbrane pomočnice (ki nimajo strokovne, zdravstvene izobrazbe) - v večini so to gospe v starostni skupini od 45 do 65 let z izjemnim čutom za sočloveka, izkušnjami in predanostjo delu. Da vam lahko kar najhitreje ponudijo ustrezno pomočnico, ima zavod organizirano mrežo izkušenega kadra in vzpostavljen sistem garancije na vaše zadovoljstvo.

Mreža pomočnic združuje laično usposobljene osebe z izkušnjami, osebe s pridobljenimi znanji in certifkatom o usposobljenosti za izvajanje pomoči na domu ter nekaj zdravstvenega osebja, ki poleg svoje službe nudi pomoč pri bivanju starejših na domu.

Pomoč na domu podjetje nudi na območju cele Slovenije in obsega:

Pomoč pri oskrbi in negi uporabnika

 • Pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in urejenosti - tudi gibalno oviranim in nepokretnim uporabnikom.
 • Priprava obroka, postrežba in pomoč pri hranjenju.
 • Pomoč pri izvajanju gibalnih aktivnosti, ohranjanju varnosti in dobrega počutja.
 • Družabništvo in spodbujanje aktivnosti, ki jih uporabnik rad izvaja.
 • Spremstva, nakupovanje, manjši opravki in druga koristna dela.
 • Gospodinjska pomoč in vzdrževanje čistoče v bivalnih prostorih.
 • Ustrezna pomoč uporabnikom z demenco.
 • Dodatna zunanja pomoč oskrbovancem, ki so nastanjeni v domovih za starejše.

24-urna pomoč na domu

 • Pripravimo dve pomočnici, ki se menjata navadno na teden dni.
 • Obseg pomoči vsebuje vsa zgoraj navedena opravila - poleg količine dela upoštevamo tudi dnevni počitek za pomočnico.

Občasna pomoč

 • Pomoč uporabniku na domu v času, ko greste na dopust ali ste odsotni iz drugih razlogov.
 • Spremstvo in pomoč uporabniku na oddihu, družinskem dopustu, obisku zdravilišča ali izletih.

PRODOMI KATALOG (pdf)

Obširnejše informacije in kontakti:

WWW: www.prodomi.si

E: info@prodomi.si

M: 040 42 19 19

Na voljo vsak delavnik od 9. do 18. ure.

Poslanstvo zavoda ProDomi je povezovati in odpirati nove sinergije dveh ranljivih skupin - starejših, ki potrebujejo dostopno pomoč na domu in ljudi brez zaposlitve ali z nizkimi pokojninami, ki so pripravljeni pomagati sočloveku. S tem, ko uporabnik sprejme pomoč in v okviru svoje družine poplača usluge pomoči, tudi sam pomaga pomočnicam in pomočnikom izboljšati kakovost njihovega življenja.